Politika

Vlada odobrila 42.716.320 KM za 58 projekata širom Srpske

Vlada Republike Srpske odobrila je danas 42.716.320 KM za 58 projekata širom Srpske, a prihvaćeni kapitalni projekti biće realizovani u 45 jedinica lokalne samouprave.

Projekti su namijenjeni za izgradnju i sanaciju osnovnih škola, rekonstrukciju Studentskog centra u Banjaluci, organizovanje Evropskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala EJOF, sanaciju objekata kulture, sistem vodosnabdijevanja, izgradnju lokalnih puteva, infrastrukture, izgradnju sportskih i fiskulturnih dvorana u okviru osnovnih škola, kao i izgradnju Srpsko-ruskog hrama u Banjaluci.

Loading...

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću ističe se da je ovo samo dio projekata koje je Vlada prihvatila, a već u maju biće odborena dodatna sredstva za kapitalne projekte.

Vlada Srpske danas je utvrdila i Prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela kojim se uređuju uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela i prekršaja, te međunarodna saradnja.

Potreba za donošenjem novog zakona pojavila se radi usklađivanja odredaba ovog zakona sa novim Krivičnim zakonikom Republike Srpske, koji je u primjeni od jula prošle godine, a kojim su znatno izmijenjena bića pojedinih krivičnih djela i njihovi nazivi, te su drugačije grupisana.

– Uvedene su nove grupe krivičnih djela i izmijenjen redoslijed članova zakona u odnosu na ranija zakonska rješenja, te se ukazala potreba za propisavanjem ovih krivičnih djela u ovom članu Zakona – ističe se u saopštenju.

Osnovni cilj donošenja novog zakona jeste da sveobuhvatno i precizno budu uređena pravila postupka, u okviru kojeg će moći efikasno da se otkrije, osigura i, po potrebi, privremeno ili trajno oduzme imovina koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja, propisanih važećim zakonodavstvom u Republici Srpskoj.

Cilj zakona je uspostaljanje efikasnih mehanizama za upravljanje imovinom koja je privremeno ili trajno oduzeta.

Na ovaj način biće otklonjene prepreke sa kojima se u radu susreću pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i pravosudnih institucija, Agencija za upravljanje oduzetom imovinom, u vezi sa provođenjem odredaba Krivičnog zakonika Republike Srpske i drugih propisa, a koji propisuju da niko ne može zadržati protivpravo stečenu imovinu proisteklu izvršenjem krivičnog djela.

Propisivanjem postupka kojim će biti otklonjene ove prepreke se, između ostalog, dostižu i međunarodni standardi u zakonskom normiranju materije oduzimanja imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Nacrt zakona o likvidacionom postupku da bi taj postupak bio efikasniji i brži, te ekonomičniji sa što manjim troškovima.

Ovim nacrtom detaljnije su propisane obaveze i dužnosti likvidacionog upravnika, te odgovornosti za štetu koju prouzrokuje članovima pravnog lica i povjeriocima u toku vršenja radnji u toku likvidacionog postupka.

Jedan od osnovnih ciljeva likvidacionog postupka jeste namirenje povjerilaca likvidacionog dužnika, te raspodjela ostatka likvidacione mase srazmjerno učešću u vlasništvu, odnosno odluci članova pravnog lica o raspodjeli likvidacione mase.

Novina u ovom nacrtu zakona jeste propisivanje odredaba koje se odnose na unovčenje imovine u likvidacionom postupku, i to nepokretne i pokretne imovine, kao i imovine bez tereta i sa teretima.

Jedna od novina u ovom zakonu je da likvidacioni upravnik, uz saglasnost povjerilaca, pokretnu imovinu koja nije unovčena, iz propisanih razloga, može predati humanitarnim organizacijama, socijalnim i obrazovnim ustanovama, ako to one prihvate.

Ključne riječi
Loading...
Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Close
Close

Blokiranje reklama

Molimo Vas da nas podržite tako što ćete isključiti blokiranje reklama. Nakon isključenja, ponovo učitajte ovu stranicu (Reload). Hvala!