Banjaluka

NABAVKE U GRADU BANJALUKA Kupuju automobile od 80.000 KM i 40.000 KM, isključivo sa Apple-om

Grad Banjaluka već duže vrijeme krši zakon i sve češće učetvuje u diskriminatorskom, netransparentnom zloupotrebljavanju procedura pri javnim nabavkama.
Na ovo su ukazali iz Agencije za razvoj preduzeća Banjaluka gdje tvrde da su uočili bitne nepravilnosti u svim fazama ciklusa javnih nabavki, od planiranja i pripreme, preko objavljivanja i dodjele ugovora, do samog izvršenja ugovora.

– Kod Grada su, u većem broju slučajeva, identifikovani značajni rizici integriteta nabavke, a posebno oni koji se odnose na veoma loše analizu potreba i planiranje; manjak transparentnosti; diskriminaciju, odnosno favorizovanje učesnika u postupku; nezakonit izbor procedura i zloupotrebe pri izvršenju dodijeljenih ugovora. Imajći u vidu težinu uočenih propusta, vrijednost nabavki kod kojih su isti uočeni, te konstantnu prisutnost, može se reći da Grad svakako ne može dobiti prolaznu ocjenu u segmentu javnih nabavki, naveli su u Agenciji.

Loading...

Nemoguće je ne primijetiti zaista rijetku situaciju uočenu prilikom monitoringa koji je radila Agencija. a to je činjenica da je plan nabavki za 2017. godinu mijenjan i dopunjavan čak 18 puta!

Plan nabavki, između ostalog, treba da, zainteresovanim ponuđačima i javnosti, unaprijed pruži odgovarajuće informacije o planiranim nabavkama, kako bi se ponuđači mogli bolje pripremiti za buduće tendere, odnosno kako bi javnost, mogla adekvatno pratiti provođenje postupaka nabavki.

– Česte izmjene plana nabavki, ukoliko nisu uzrokovane odgovarajućim izmjenama budžeta ili drugih planskih i razvojnih dokumenata, osim što ukazuju na lošu funkciju planiranja, posebno loše utiču izvjesnost i sigurnosti javnih nabavki. Pored navedenog nedostatka, uočeni su i drugi, bitni, nedostaci koji se odnose na to da se nabavke provode i ugovori dodjeljuju iako nisu riješena prethodna bitna pitanja (imovinsko-pravni odnosi, finansijska sredstva za realizaciju i dr.), da se realizuju i plaćaju znatni iznosi nepredviđenih radova i sl.

Plan mijenjan pet puta 

Da ovakva praksa Grada nije slučajnost, govori podatak da je plan nabavki za 2018. godinu, već mijenjan i dopunjen pet puta.

Monitoringom su uočeni mnogi nedostaci kod principa transparentnosti, od kojih se naročito ističu nabavke za koje uopšte nisu provedeni postupci javnih nabavki; zatim nabavke koje su provedene, a da nisu predviđene planom nabavki; nedovoljno jasne informacije o predmetu nabavke u samoj tenderskoj dokumentaciji, što najčešće ukazuje na to da su pojedini dobavljači dobili informacije na drugi, netransparentan, način.

– Grad u 2016. godini, za većinu nabavki nije objavljivao tendersku dokumentaciju kroz sistem E-nabavki, čime je prekršio podzakonski akt koji reguliše način objavljivanja ove dokumentacije.

Da su u Gradu Banjaluka često provođene javne nabavke putem diskriminatorskih postupaka pokazuju slučajevi u kojima su naročiti vidljivi neprimjereni zahtjevi u pogledu ekonomske i finansijske podobnosti ponuđača (npr. kao uslov, postavljen ukupan prihod veći od procijenjene vrijednosti nabavke); zatim slučajevi gdje izabrani ponuđači nisu dostavili dokaze da ispunjavaju uslove propisane tenderskom dokumentacijom, ili, još gore, uopšte ne ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije; pa sve do slučaja gdje je ugovor dodijeljen ponuđaču koji nije registrovan za obavljanje tražene djelatnosti.

Nabavka vozila 

Vrlo je interesantan i skorašnji primjer nabavke dva automobila za potrebe Grada (procijenjene vrijednosti od 80.000 KM i 40.000 KM), gdje je, kao jedan od tehničkih uslova, naveden taj da automobili moraju imati Apple konekciju, a šta predstavlja diskriminatornu klauzulu, jer isključuje mnoge dobavljače koji ne mogu ispuniti ovaj uslov.

– Teško je pretpostaviti da postoji ovako propisan standard za službene automobile Grada, a koji bi opravdao i ovakav tehnički zahtjev, navode iz Agencije.

Kada su u pitanju procedure, svakako najkritičniji nalazi se odnose na praksu Grada da provodi pregovaračke postupke bez objave obavještenja, iako nisu ispunjeni strogi zakonski uslovi za tu vrstu postupka.

Pojedini budžetski korisnici, ovu vrstu postupka su provodili čak i za svoje redovne aktivnosti (npr. SC Borik je ove postupke provodio iz razloga hitnosti, a za organizovanje aktivnosti organizovanja sportskih takmičenja i turnira). Čak i gdje, na prvi pogled nema jasnih nezakonitosti u postupcima, slijed događaja može uputiti na sumnjive obrasce ponašanja. Tako je Grad, u 2017. godini, dva puta poništio postupak završetka izgradnje visećeg mosta u Priječanima (jer nije dostavljena niti jedna prihvatljiva ponuda), kako bi taj posao na kraju bio dodijeljen u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (cca. 100.000 KM). Ovdje se može postaviti ozbiljno pitanje zašto po objavljenim tenderima nema zainteresovanih ponuđača i kako se to određeni ponuđači zainteresuju da direktno pregovaraju tek u najmanje transparentnom, pregovaračkom, postupku.

(6yka.com)

Ključne riječi
Loading...
Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Close
Close

Blokiranje reklama

Molimo Vas da nas podržite tako što ćete isključiti blokiranje reklama. Nakon isključenja, ponovo učitajte ovu stranicu (Reload). Hvala!