Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Politika

Ovo su ministri u novom sazivu Vlade Republike Sprske

Mandatar za sastav nove Vlade RS, Radovan Višković, danas je, na sjednici Narodne skupštine, predložio narodnim poslanicima imena 16 ministara.

Oni dolaze iz 6 različitih političkih partija, a među njima se nalazi 6 žena.

– Niko u kabinetu neće biti zaštićen od nerada. Oni koji se ne budu uklapali u koncept rada nove vlade neće biti dio kabineta. To poručujem građanima Srpske. Nema povlaštenih – istakao je Višković.

Donosimo njihove biografije, a o sastavu njegovog kabineta biće odlučeno nakon rasprave na sjednici, koja se nastavlja od 16.30.

Anton Kasipović (SNSD), ministar pravde

Anton Kasipović
Anton Kasipović

Ovo mu je drugi mandat na čelu Ministarstva pravde RS. Rođen je 1956. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju školu i diplomirao na Pravnom fakultetu. Bio je dugogodišnji novinar, a potom i direktor i glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Glas Srpske” u Banjaluci.

U bogatoj novinarskoj karijeri radio je, između ostalog, kao dopisnik Radio-televizije Sarajevo, urednik u dnevnom listu „Nezavisne novine” , te kao direktor Marketinga Javnog RTV servisa BiH.

Takođe, bio je član Upravnog odbora Radio televizije Republike Srpske. Od 2006. do 2013. godine obavljao je funkciju ministra prosvjete i kulture u Vladi RS. Oženjen je, otac jednog djeteta. Po nacionalnosti je Hrvat.

Zlatan Klokić (SNSD), ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju, koje se ranije zvalo Ministarstvo ze ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Zlatan Klokić
Zlatan Klokić

Ovo mu je drugi mandat na čelu ovog ministarstva.

Rođen je 1983. godine u Prnjavoru, gdje je završio osnovnu i srednju školu, dok je Elektrotehnički fakultet završio u Banjaluci, na odsjeku za elektroenergetske i industrijske sisteme sa zvanjem diplomirani inženjer elektrotehnike.

Bio je zaposlen u ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka – RJ „Elektrodistribucija“ Prnjavor. Oženjen je, otac dva djeteta. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Srebrenka Golić (SNSD), ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Srebrenka Golić
Srebrenka Golić

Ovo joj je treći mandat na čelu istog ministarstva.

Rođena je 1958. godine u Banjaluci, gdje je završila osnovnu školu, Gimnaziju i Pravni fakultet. Radila je u Skupštini opštine Čelinac, preduzeću „Šipad – Komerc“ Sarajevo, u preduzeću „Krajinapromet“ Banjaluka, zatim kao šef Kabineta i savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske. Bila je i direktor Javne ustanove „Službeni glasnik Republike Srpske“.

Od 2010. godine obavlja dužnost ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS. Udata je i majka jednog djeteta. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

Dragan Lukač (SNSD), ministar unutrašnjih poslova

Dragan Lukač
Dragan Lukač

Ovo mu je drugi mandat na čelu MUP-a.

Rođen je 1968. godine u Krnjeuši, opština Bosanski Petrovac, gdje je završio osnovnu školu i srednju tehničku školu u Bihaću. U Banjaluci je završio Višu školu unutrašnjih poslova, zatim i Visoku školu unutrašnjih poslova, kao i postdiplomske studije i stekao zvanje magistra državno-pravnih nauka.

Tokom 25 godina radnog iskustva obavljao je poslove u SUP SRBiH, CSB Sarajevo i CSB Bihać, a od 1992. godine u MUP-u RS sve do 2005. godine, kada prelazi u Gradsku upravu Banjaluka, gdje obavlja poslove načelnika Odjeljenja komunalne policije.

U MUP-u RS je radio na različitim zahtjevnim poslovima, od policajca do različitih rukovodnih pozicija. Oženjen je i otac četvoro djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Zora Vidović (SNSD), ministar finansija

Zora Vidović
Zora Vidović

Na ovo mjesto dolazi sa pozicije direktora Poreske uprave RS.

Rođena je 1954. godine u Donjim Srđevićima, opština Srbac. Osnovnu i srednju školu je završila u Srpcu, a Ekonomski fakultet u Beogradu. Bila je na rukovodećim mjestima u brojnim finansijskim preduzećima, a u dva mandata bila je i poslanik NS RS.

Udata je i majka dvoje djece. Po nacionalnosti je Srpkinja.

Boris Pašalić (SNSD), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Boris Pašalić
Boris Pašalić

Rođen je 1974. godine u Banja Vrućici, opština Teslić.

Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci. Od 2000. godine radi na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci, a od 2013. godine obavlja funkciju pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Oženjen je i otac dvoje djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Alen Šeranić (SNSD), ministar zdravlja i socijalne zaštite

Alen Šeranić
Alen Šeranić

Ovo mu je prvi mandat u navedenom ministarstvu, a prije ovoga bio je na čelu Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi RS.

Rođen je 1977. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet je završio na Univerzitetu u Banjaluci. Magistrirao je na Keele University u Velikoj Britaniji 2010. godine, dok je 2015. godine završio specijalizaciju iz epidemiologije. Govori engleski i francuski jezik.

Oženjen je i otac dvoje djece. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Srđan Rajčević (SNSD), ministar Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Srdjan Rajčević
Srdjan Rajčević

Na ovo mjesto dolazi sa pozicije direktora Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, javne ustanove zadužene za koordinaciju razvoja informacionog društva u Republici Srpskoj.

Rođen je 1982. godine u Banjaluci. Njegove oblasti istraživanja i interesovanja su pravne nauke – oblast poslovnog (trgovinskog i kompanijskog) prava, te prava elektronskog poslovanja. Iskazuje interes i za ustavno, kao i za međunarodno javno pravo. Pored prava, stručna oblast kojoj je posvetio veći dio svog dosadašnjeg ličnog i javnog angažmana je računarstvo i informatika – softverski inženjering, primjenjena kriptografija, aplikativna bezbjednost te bezbjednost računarskih mreža. Iz obje oblasti posjeduje relevantne akademske kvalifikacije – dipl. inž. računarstva (University of Sheffield, 2004.) i dipl. pravnik (Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, 2008.). Autor je više stručnih i naučnih radova iz oblasti pravnih aspekata telekomunikacija i informacionog društva.

Aktivno govori engleski jezik, služi se grčkim. Oženjen i otac troje djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Petar Đokić (SP), ministar energetike i rudarstva

Petar Đokić
Petar Đokić

Ovo mu je drugi mandat na čelu istog ministarstva, a prethodno je u dva mandata obavljao dužnost ministra rada i boračko invalidske zaštite.

Rođen je 1961. godine u Brčkom, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Sarajevu, a Ekonomski fakultet u Beogradu. Radio je u organima unutrašnjih poslova u Brčkom, gdje je prije rata obavljao i značajne političke funkcije. Bio je direktor i vlasnik privatnog trgovačkog preduzeća Intermarket iz Brčkog i predsjednik Upravnog odbora Matičnog državnog preduzeća UNIS iz RS.

U više mandata biran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini RS. Dva puta je biran za predsjednika NS RS u mandatima od 1997. do 2000. godine, a u više saziva Narodne skupštine obavljao je i dužnost predsjednika Odbora za odbranu i bezbjednost.

Otac je jednog djeteta.​ Po nacionalnosti je Srbin.

Sonja Davidović (SP), ministar porodice, omladine i sporta

Sonja Davidović
Sonja Davidović

Na ovo mjesto dolazi sa pozicije načelnika Odjeljenja za pravosuđe u Ministarstvu pravde RS.

Rođena je 1980. godine u Bihaću. Završila je Pravni fakultet u Banjaluci. U posljednjih 11 godina radi u Ministarstvu pravde RS.

Udata je i majka jedne kćerke. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

Duško Milunović (SP), ministar rada i boračko-invalidske zaštite

Duško Milunović
Duško Milunović

Rođen je 1966. godine u Kozarskoj Dubici gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu – smijer opštenarodna odbrana. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Banjaluci. Borac prve kategorije i RVI.

Obavljao je dužnost načelnika jednog od odsjeka u Ministarstvu odbrane RS, a potom i načelnika za vojnu evidenciju Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Od 2010. godine obavlja dužnost pomoćnika ministra u resoru boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.

Oženjen je i otac dvoje djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Lejla Rešić (DNS), ministar uprave i lokalne samouprave

Lejla Rešić
Lejla Rešić

Ovo joj je treći mandat na čelu ovog ministarstva.

Rođena je 1981. godine u Prijedoru, gdje je završila Osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek žurnalistika. Radila je kao urednik informativno-političkog programa na Radiju 202 u Sarajevu, bila dopisnik sarajevskog „Oslobođenja“ iz Prijedora te više od dvije godine bila zaposlena u Informativno-tehničkom centru Radio-televizije Republike Srpske u Prijedoru. Potom je angažovana na Televiziji RS, u centrali u Banjaluci, gdje je radila kao urednik informativnog programa.

Govori engleski jezik i posjeduje solidno poznavanje italijanskog i njemačkog jezika. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

Neđo Trninić (DNS), ministar saobraćaja i veza

Neđo Trninić
Neđo Trninić

Ovo mu je drugi mandat na čelu istog ministarstva.

Rođen je 1956. godine u Ramićima, u opštini Ključ. Mašinski fakultet je završio u Banjaluci. Radio je kao profesor u Srednjoškolskom centru u Ključu, te imao rukovodeće pozicije u privredi – kao upravnik proizvodnje u Fabrici masivnog namještaja ”Previja” u Ključu, tehnički rukovodilac elektromašinskog održavanja u Rudniku olova i cinka ”Sase” Srebrenica, a potom i tehnički direktor u Fabrici za preradu lakih, obojenih i plemenitih metala ”11. mart” u Srebrenici. Od 2000. godine je generalni direktor Fabrike za pocinčavanje d.o.o. Srebrenica.

Bio je odbornik u Skupštini opštine Bratunac a od 2010. do 2014. godine i poslanik u Narodnoj skupštini RS.

Živi u Bratuncu, oženjen je i otac dva sina. Po nacionalnosti je Srbin.

Vjekoslav Petričević (NDP), ministar privrede i preduzetništva

Vjekoslav Petričević
Vjekoslav Petričević

Rođen je 1976. godine u Doboju.

Ima 12 godina radnog iskustva u mikrokreditnom sektoru. Bio je direktor filijale Pavlović banke u Doboju.

Oženjen je i otac četvero djece. Po nacionalnosti je Hrvat.

Natalija Trivić (Ujedinjena Srpska), ministar prosvjete i kulture

Natalija Trivić
Natalija Trivić

Na ovo mjesto dolazi sa pozicije načelnika Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada Banjaluke.

Rođena je 1980. godine u Banjaluci. Magistrirala je produkciju medija na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, gdje pohađa i doktorske studije. Višegodišnju karijeru u medijima zaokružila je na mjestu direktora Televizije RS, nakon čega je rukovodila Direkcijom za marketing “Optima grupe”.

Udata je i majka dvoje djece. Po nacionalnosti je Srpkinja.

Dragica Kovač (DEMOS), ministar trgovine i turizma

Dragica Kovač
Dragica Kovač

Rođena je 1961. godine u Derventi.

Diplomirala je na arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banjaluci. Završila je studij dopunskog obrazovanja iz informatike na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci, a na Univerzitetu tehničkih nauka u Kragujevcu stekla je zvanje mastera tehničkih nauka. Zaposlena je u prosvjeti kao nastavnik informatike i tehničkog obrazovanja.

Udata je i majka troje djece. Po nacionalnosti je Hrvatica.

Izvor
srpskainfo
Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button