Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Politika

Strukovni sindikat doktora medicine RS – saopštenje

Saopštenje za javnost Strukovnog sindikata dokora medicine Republike Srpske prenosimo u cjelini:

Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske zakazao je za dan 21.05.2018.godine javnu raspravu na kojoj će se provesti upravni postupak preispitivanja reprezentativnosti Strukovnog sindikata doktora medicine u grani bolnička djelatnost i djelatnost medicinske i stomataloške prakse, a po zahtjevu Sindikata zdravstva i  socijalne zaštite Republike Srpske.

Strukovni sindikat doktora medicine odgovorno tvrdi da navedeno Ministarstvo ovaj upravni postupak za preispitivanje reprezentativnosti provodi na nezakoniti način i grubim kršenjem relevantnih odredbi Zakona o radu i Zakona o opštem upravnom postupku, a sve sa ciljem da se pod svaku cijenu, neosnovano, pa i na nezakoniti način i barem privremeno, ukine utvrđena reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i na taj način onemogući zakonito organizovanje najavljenog generalnog štrajka zdravstvenih uradnika.

Kao povod za ovu nezakonit reviziju rješenja o reprezentativnosti Strukovnog sindikata doktora medicine, navedeno Ministarstvo je formalo iskoristilo „naručen“ i potpuno neosnovan zahtjev Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, iako je bilo upoznato i znalo da Sindikat zdravstva i socijalne zaštite se nije registrovao da djeluje u navedenim granama i da za navedene grane nema utvrđenu reprezentativnost, kao i da u skladu sa Zakonom o radu ovaj sindikat uz svoj zahtjev nije dostavio obrazloženje i potrebne dokaze o osnovanosti svog zahtjeva, a zbog kojih razloga je navedeno Ministarstvo bilo dužno i imalo obavezu da odbaci navedeni zahtjev u skladu sa zakonom.

Suprotno navedenom, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite je kršenjem Zakona o radu i Zakona o opštem upravnom postupku donijelo odluku da se upusti u nezakonitu reviziju svog konačnog, pravosnažnog i izvršnog rješenja i sprovede ovaj nezakoniti postupak.

Navedeno nezakonito postupanje ovo Ministarstvo provodi prvenstveno koriseteći se namjernim
izbjegavanjem donošenja jasne podzakonske regulative o načinu rada Odbora za utvrđivanje
reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i strogom i efektivnom kontrolom nad
predsjednikom i članovima navedenog odbora, a koji u odboru predstavljaju Vladu Republike Srpske.

Na ovaj način navedeno Ministarstvo koristi mogućnost da se na neustavan način miješa i upravlja procesima sindikalnog organizovanja i djelovanja i „štiti“ sindikate koji su „bliski i kooperativni“ sa vlastima, a naročito sindakata javnih službi u kojima se Vlada Republike Srpske pojavljuje kao poslodavac.

Stoga bez obzira na konačni ishod ovog nezakonitog upravnog postupka, a prije svega zbog diskrimanicije ovog Sindikata i mobinga njegovih članova, kao i pokušaja vlasti da onemogući pravo ovom sindikatu da organizuje zakoniti štrajk u granama u kojima jedini ima priznantu reprezentativnost, kao i neustavnog I nezakonitog mješanja vlasti i poslodavaca u prava na slobodu sindikalnog organizovanja i djelovanja, Strukovni sindikat doktora medicine namjerava ovaj slučaj prijaviti kao ozbiljno kršenje ratifikovanih konvencija koje se primjenjuju u BiH i zatražiti zaštitu kod nadležnih komiteta Međunarodne organizacije rada.

 

Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button