Društvo

“OVO JE SVE MOJE” Profesor od sarajevske studentkinje TRAŽIO NOVAC, pa je hvatao za ZADNJICU I GRUDI

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv sedam osoba zbog namještanja ili posredovanja u namještanju ispita na fakultetima u Sarajevu.

Loading...

U nastavku pročitajte detalje optužnice u predmetu u kojem je počinjeno niz krivičnih djela tokom 2017. i 2018. godine.

U periodu mjeseca juna i jula 2017. godine u Sarajevu, Irfan Šuško, obavljajući posao profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u predmetu Histologija i embriologija životinja i čovjeka, u namjeri da primi dar i time sebi i svom prijatelju Hamdi Aliću pribavi protivpravnu imovinsku korist, po prethodnom dogovoru sa Hamdom Alićem, istom je dao telefonski broj od E.H., majke N.H., studentice na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te od istog zatražio da kao posrednik stupi u kontakt sa E.H. i od iste zahtijeva novac da bi u okviru svoje funkcije profesora N.H. omogućio da bez potrebnog učenja i znanja za polaganje ispita položi ispit Histologija i embriologija životinja i čovjeka, prenosi Klix.

Dana 3. jula 2017. godine, sa namjerom da za sebe i profesora Irfana Šušku pribavi imovinsku korist u vidu novca, u jutarnjim satima putem telefona Hamdo Alić stupio je u kontakt sa E.H., kojom prilikom joj je rekao da je razgovarao sa profesorom Irfanom Šuškom i da je profesor poručio da će osigurati da njena kćerka položi njegov ispit, te joj stavio do znanja da je potrebno da donese novac tako što je naglasio da “niko ne radi džaba, ni on ni profesor”.

Navođenje studenkinje na polni odnos

On joj je kazao da odmah dođe u Sarajevo, da bi potom E.H. istog dana sjela u autobus i došla u Sarajevo i sa sobom ponijela 1.500 KM, koji se novac nalazio u bijeloj koverti. Istog dana u Sarajevu oko 17 sati sastala sa Hamdom Alićem u ljetnoj bašti kafića kod tržnog centra Otoka, prilikom čega joj je imenovani saopštio da ispiti koštaju od tri do pet hiljada KM, te joj ponovio da dio novca ide profesoru Šuški, a dio njemu, a nakon čega mu je ona predala bijelu kovertu u kojoj se nalazio novac u gore navedenom iznosu.

On je uzeo kovertu i stavio u svoju aktovku, da bi nakon toga odmah u prisustvu E.H. putem telefona o ishodu sastanka obavijestio profesora Irfana Šušku te mu odnio kovertu s novcem.

Irfan Šuško je preuzeo kovertu ispred ulaza zgrade na Trgu Heroja u Sarajevu, čime su za sebe pribavili imovinsku korist u iznosu od 1.500 KM.

Dana 12. jula 2017. godine oko 13 sati u Sarajevu, kao profesor na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u svom kabinetu na Prirodno-matematičkom fakultetu, zloupotrebljavajući svoj položaj profesora na predmetu Histologija i embriologija životinja i čovjeka, navodeći na polni odnos studentkinju N.H. i to nakon što je od njene majke primio dar za polaganje ispita, nakon što je ostao sam sa N.H. u kabinetu, koja je vršila uvid u pismeni rad na navedenom predmetu, sa namjerom da zadovolji svoju seksualnu pohotu istoj prišao sa leđa i uhvatio je rukama za stražnjicu i privukao sebi i tom prilikom joj rekao: “Ovo je sve moje”, misleći na njene dijelove tijela, nakon čega ga je ona odgurnula, a on se odmaknuo na trenutak.

Zatim joj je ponovo prišao i počeo je dodirivati po grudima, ponavljajući iste riječi “Ovo je moje”, nakon čega ju je snažno uhvatio za glavu, povukao za kosu i okrenuo licem prema sebi, te ju je objema rukama uzeo za lice i poljubio u usta.

Ona ga je nakon toga odgurnula, da bi on potom sjeo u stolicu za svojim stolom i istu pozvao da izađu na večeru i rekao joj da dođe u septembru kod njega na instrukcije, da se dogovore i da joj pomogne da položi ispit. To je kod N.H. izazvalo osjećaj nemoći i stida, uslijed čega je ista pretrpjela stres i traumu te je potom u navedeni kabinet ušla asistentkinja S.P., a što je iskoristila i oštećena pa je u tom momentu napustila kabinet.

Znak za izvlačenje koverte

Tužilaštvo KS tereti Aidu Bičakčić, Hasana Bičakčića, Kerima Bičakčića, Diku Šarić, Irfana Šušku i Validu Hubić da su zajedno neutvrđenog dana u toku ljeta 2018. godine u Sarajevu, svjesni učešća u davanju i posredovanja u davanja mita, htjeli su i u istom učestvovali, tako što su sa ciljem da svom sinu Hasanu Bičakčiću omoguće da bez učenja i potrebnog znanja za polaganje ispita položi ispite Patofizu i Anatomiju na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu.

Aida Bičakčić, majka Hasana Bičakčić, studenta na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uz znanje i saglasnost svog supruga Kerima Bičakčića i sina Hasana, stupila je u kontakt sa porodičnom prijateljicom Dikom Šarić, za koju je znala da im putem svojih poznanstava može pomoći da stupe u kontakt sa profesorima na Stomatološkom fakultetu radi polaganja ispita.

Bičakčić je od Šarić zatražila posredovanje u polaganju ispita, da bi nakon toga Dika Šarić dana 26.08.2018. godine putem telefona stupila u kontakt sa Irfanom Šuškom i istog obavijestila da Hasan Bičakčić, student na Stomatološkom fakultetu, treba da polaže Anatomiju na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu, upoznavajući ga da će njegova majka Aida Bičakčić za položeni ispit dati dar u većem iznosu novca, da bi potom dana 08.09.2018. godine putem telefona ponovo stupila u kontakt sa Irfanom Šuškom i sa istim dogovorila sastanak u zgradi BHT Telecoma na 6. spratu na kojem su prisustvovali Aida Bičakčić, Irfan Šuško i Dika Šarić.

Oni su se tu dogovorili o daljim radnjama u pravcu omogućavanja polaganja ispita za studenta Hasana Bičakćića, da bi potom Irfan Šuško stupio u kontakt sa prof. Anatomije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i sa istom organizovao sastanak dana 12.09.2018. godine u SCC a sve u cilju posredovanja i vršenja uticaja na imenovanu da omogući Hasanu Bičakčiću da nezakonito položi ispit Anatomije, sa ciljem da za sebe pribavi novac na ime nagrade za posredovanje kod polaganja ispita studenta Hasana Bičakčića.

Nakon toga o ishodu održanog sastanka obavijestio je Diku Šarić telefonski i neposredno dana 13.09.2018. godine u jednoj pizzeriji, te joj prenio da je razgovarao sa neimenovanim profesorom i da je sa istom sve dogovorio i da će ukoliko Hasan Bičakčić bude polagao ispit kod imenovane profesorice od nje imati pomoć, ali da je zbog načina polaganja ispita Anatomije, neophodno prethodno osigurati da prilikom polaganja ispita Anatomije Hasan Bičakčić bude raspoređen kod određenog profesora i da je to moguće učiniti samo preko Valide Hubić, koja obavlja funkciju tehničke sekretarice na Katedri Anatomije na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu i koja je zadužena za raspoređivanje studenata stomatologije u odgovarajuće grupe.

Student izvukao pogrešnu ceduljicu

Za vrijeme sastanka Dika Šarić pozvala je F.H. i preko iste organizovala sastanak sa Validom Hubić, službenom osobom koja je obavljala poslove tehničkog sekretara na katedri za Anatomiju, sa kojom se sastala dana 17.09.2018. godine na Medicinskom fakultetu UNSA, te postupajući po prethodnom uputstvu prof. Irfana Šuške, od Aide Bičakčić u prostorijama Direkcije BH Telecoma preuzela 300 KM u bijeloj koverti, te se potom istog dana, a po prethodnom dogovoru našla sa Hasanom Bičakčićem sa kojim se automobilom uputila do Medicinskog fakulteta UNSA, da bi zatim Dika Šarić sama otišla u kancelariju Valide Hubić i istoj predala bijelu kovertu u kojoj se nalazio novac, u cilju da imenovana prilikom pravljenja rasporeda polaganja ispita za predmet Anatomija rasporedi Hasana Bičakčića da isti ispit polaže kod određenog profesora., da bi Valida Hubić svjesna zabranjenosti djela i da će u okviru svojih poslova učiniti ono što ne bi smjela učiniti, uzela navedenu kovertu, znajući da se u istoj nalazi novac, sa namjerom uzela dar i sebi pribavila imovinsku korist u visini od 300 KM, pri tome govoreći da će Hasanu Bičakčiću prilikom izvlačenja ceduljica dati znak na koji način će prilikom izvlačenja profesora izvući određenog profesora.

Nakon toga je Dika Šarić o ishodu ovog sastanka obavijestila prof. Irfana Šušku, Aidu Bičakčić i Kerima Bičakčića, koji je bio svjestan davanja mita i posredovanja u davanju mita, i to htio, te koji je ranije u svrhu davanja dara za polaganje ispita Anatomije obezbijedio novac u iznosu od nekoliko hiljada KM. Ona je objasnila da će nakon polaganja ispita kod njega u ordinaciju doći prof. Irfan Šuško koji će preuzeti novac, a koji je namijenjen za njegove usluge u posredovanju u iznosu od nekoliko hiljada KM, da bi potom dana 18.09.2018. godine Hasan Bičakčić prilikom prijave ispita i predavanja indexa, sam otišao u kancelariju kod Valide Hubić i sa istom dogovorio kako da prilikom izvlačenja indexa izvuće da polaže ispit Anatomije kod tačno određenog profesora, prenosi Klix.

Prilikom polaganja ispita 19.09.2018. godine student Hasan Bičakčić izvukao je pogrešnu cedulju, te nije došlo do realizacije plana za nezakonito polaganje ispita.

U optužnici se navodi da je prvoosumnjičeni Irfan Šuško primio obećanje dara da korištenjem svog društvenog uticaja posreduje da službena osoba u FBiH izvrši radnju koju inače ne bi smjela izvršiti. Trećeosumnjičena Dika Šarić, četveroosumnjičena Aida Bičakčić i šestoosumnjičeni Kerim Bičakčić zajedno osobi koja ima društveni ili uticajni položaj obećali su nagradu da posreduje da službena osoba u FBiH izvrši radnju koju nije smjela izvršiti.

Pod tačkom 3. optužnice Irfan Šuško, Dika Šarić, Aida Bičakčić, i Hasan Bičakčić zajedno su dali dar službenoj osobi da u okviru svoje funkcije učini nešto što ne bi smjela učiniti, a sedmoosumnjičena Valida Hubić primila dar da u okviru svoje funkcije učini što ne bi smjela učiniti,

Time su pod tačkom 1. optužnice prvoosumnjičeni Irfan Šuško i drugoosumnjičeni Hamdo Alić učinili krivično djelo Primanje dara ili drugih oblika koristi iz člana 380. stav 1. KZ FBIH, pod tačkom 2. optužnice prvoosumnjičeni Irfan Šuško počinio je krivično djelo Bludne radnje iz člana 208. stav 1. KZ FBIH, pod tačkom 3 optužnice Irfan Šuško je počinio krivično djelo Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 382. stav 1. KZ FBIH, a trećeosumnjičena Dika Šarić, četveroosumnjičena Aida Bičakčić i šestoosumnjičeni Kerim Bičakčić zajedno su učinili krivično djelo Davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 382a. stav 1. KZ F BIH, pod tačkom 3. optužnice prvoosumnjičeni Irfan Šuško, trećeosumnjičena Dika Šarić, četveroosumnjičena Aida Bičakčić i petoosumnjičeni Hasan Bičakčić zajedno učinili krivično djelo davanje dara ili drugih oblika koristi iz člana 381. stav 1. KZ F BiH, a sedmoosumnjićena Valida Hubić učinila krivično primanje dara ili drugih oblika koristi iz člana 380. stav 1. KZ F BiH.

Izvor

Ključne riječi
Loading...
Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
Close

Blokiranje reklama

Molimo Vas da nas podržite tako što ćete isključiti blokiranje reklama. Nakon isključenja, ponovo učitajte ovu stranicu (Reload). Hvala!