Društvo

U nalozima pisali duple kilometraže

​SARAJEVO – Na pojedinim relacijama u BiH evidentirane su visoke kilometraže, koje prema mjerljivim pokazateljima nisu tačne, pa je tako u putnom nalogu napisano da je pređeno cirka 300 kilometara, dok je prema Google maps udaljenost 140 kilometara, stoji u revizorskom izvještaju o radu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za prošlu godinu.

Državni revizori navode da je kod pojedinih putnih naloga uočeno evidentiranje loko vožnje više od 100 kilometara na dan, dok je analizom ovih naloga iz uzorka, na jednom uočena “sakrivena” kilometraža od 1.884 kilometara za koju nema adekvatnog obrazloženja.

Loading...

“U pojedinim nalozima nisu evidentirane putne relacije za određene dane u mjesecu. Direkcija treba unaprijediti interne kontrole u pogledu uspostave jasne i precizne evidencije u nalozima za službena vozila”, napominju revizori i dodaju da je lani na ime putnih troškova realizovano 2.614.288 KM i u odnosu na godinu ranije izdaci su veći za 525.117 KM.

“Razlog povećanja putnih troškova Direkcija obrazlaže povećanim obimom posla na koji ne može direktno uticati, budući da se radi o osiguranju VIP ličnosti za koje Direkcija ne zna unaprijed”, stoji u izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH.

Ništa bolja situacija nije i kada su u pitanju javne nabavke, te se kao primjer navodi odluka od 4. juna prošle godine kada je pokrenut otvoreni postupak javne nabavke sedam specijalizovanih službenih vozila procijenjene vrijednosti 399.000 KM sa PDV-om.

“Kriterij za dodjelu ugovora je bio najniža cijena tehnički prihvatljive ponude. Tendersku dokumentaciju je preuzeo 21 ponuđač, a ponude su dostavila dva (cijene ponuda sa PDV-om su bile 497.500 KM i 453.880 KM). Nakon provedene e-aukcije, 7. novembra 2018. godine zaključen je ugovor ukupne cijene 452.971,35 KM sa PDV-om. Dakle, zaključeni ugovor premašuje procijenjenu vrijednost nabavke za 53.971,35 KM”,  stoji u revizorskom izvještaju.

Revizori su Direkciji i nadležnim institucijama prepopručili da proaktivno  pristupe rješavanju pitanja donošenja pravnog okvira za provođenje aktivnosti zaštite lica, objekata i imovine uzimajući  u  obzir  nedopustivo  dug  period  u  kome  on nije  donesen (od 2009. godine nije donesen) i činjenicu da se putni troškovi vezani za obezbjeđenje ličnosti iz godine u godinu povećavaju. Takođe, revizori su utvrdili da nije donesen ni pravni okvir za obračun policijskog dodatka, da nadležne institucije nisu dale uputstva i instrukcije o načinu postupanja policijskih agencija BiH pri donošenju rješenja o prestanku radnog odnosa policijskih službenika zbog sticanja uslova za penziju po osnovu godina penzijskog staža, da pravilnik o unutrašnjoj organizaciji nije usklađen sa odlukama Vijeća ministara BiH i da interna revizija nije uspostavljena u skladu sa relevantnim propisima.

U izvještaju o radu za 2018. godinu, koji je putem Ministarstva sigurnosti BiH upućen Vijeću ministara, navedeno je da su osnovni problemi i izazovi za izvršavanje programa rada Direkcije nedovoljna kadrovska popunjenost, neadekvatna materijalno-tehnička opremljenost, neriješeno pitanje trajnog smještaja, nedovoljna razmjena informacija sa policijskim agencijama i nedonošenje zakonskih i podzakonskih akata.

Mirsad Vilić, direktor Direkcije, kaže za “Nezavisne”, da je zadovoljan revizorskim izvještajem, te da je Direkcija uradila sve ono što je bilo moguće kada su u pitanju preporuke, ali da neke stvari poput pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i obračunu dohodaka treba završiti Ministarstvo sigurnosti i Vijeće ministara. Kada su u pitanju primjedbe na korištenje službenih vozila, Vilić kaže da postoji interna revizija i da odstupanja mogu biti samo u slučaju da se nešto zaboravilo upisati.*

Izvor

Ključne riječi
Loading...
Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Close

Blokiranje reklama

Molimo Vas da nas podržite tako što ćete isključiti blokiranje reklama. Nakon isključenja, ponovo učitajte ovu stranicu (Reload). Hvala!