Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Politika

Vlada RS: Za udruženja od javnog interesa 100.000 KM

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske prihvatila je i informaciju o zahtjevima za finansijsku pomoć udruženjima od javnog interesa, te dala saglasnost na Plan dodjele sredstava udruženjima od javnog interesa u ovoj godini, u iznosu od 100.000 KM.

U Budžetu Republike Srpske za ovu godinu u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave planirana je pozicija Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa u iznosu od 100.000 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Dodjela sredstava vršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu sredstava granta udruženjima od javnog interesa, ostalim udruženjima i fondacijama.

Sredstva se, prema utvrđenom planu, raspoređuju na način da se po 35.000 KM dodjeljuje Savezu opština i gradova Republike Srpske i Savezu nacionalnih manjina Srpske, te 30.000 Asocijaciji “Stvaraoci Republike Srpske”.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća, kojim se naglašava da se podsticajna sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća dodjeljuju u skladu sa propisima iz oblasti dodjele državne pomoći.

Izmjene i dopune tog zakona preduzimaju se s ciljem potpunog usaglašavanja sa preporukom Evropske komisije od 6. maja 2003. godine, koja se odnosi na definiciju mikro, malih i srednjih preduzeća, potpunijeg uređivanja aktivnosti i mjera za realizaciju principa iz evropskog akta za mala i srednja preduzeća, a koji su preuzeti u osnovni tekst Zakona.

Preporuka se odnosi i na isticanja da se postupak dodjele podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća sprovodi i u skladu sa propisima iz oblasti dodjele državne pomoći, jačanja kapaciteta Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske, izmjene naziva Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i kvalitativnog i kvantitativnog povećanja nadležnosti i poslova te agencije.

Osim navedenog, ovim zakonom vrši se i usaglašavanje naziva ministarstava, koja imaju aktivnosti i zaduženja u oblasti malih i srednjih preduzeća, sa rješenjima Zakona o republičkoj upravi.

“S ciljem što bolje koordinacije između subjekata razvoja malih i srednjih preduzeća i predstavnika privrednih subjekata koji svojim preporukama Vladi Republike Srpske predlažu poboljšanje stanja u tom sektoru, ovim zakonom povećava se kadrovski kapacitet Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske sa devet na trinaest članova”, navodi se u saopštenju.

Programom rada Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu planirano je usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Izvor

Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button