Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Privreda

Holanđani kod Svetog Stefana grade petospratni hotel i 35 vila

​U zaleđu dviju najatraktivnijih plaža na području Svetog Stefana, Galije i Crvene glavice, na zemljišnom kompleksu od gotovo 56 hiljada kvadrata nići će luksuzno turističko naselje – hotel sa 35 vila.

To je predviđeno planskim dokumentom Urbanistički projekat “Bijeli rt-Galija” u koji su “Vijesti” imale uvid, čiju je izradu naručila Vlada, a obradilo Ministarstvo održivog razvoja na zahtjev investitora, podgoričke kompanije Bay View Investments.

Firmu koja je vlasnik atraktivnog zemljišnog kompleksa, kako piše u Centralnom registru privrednih subjekata, osnovala je kompanija New Europe property finance II B.V. čije je sjedište u holandskom gradu Roterdam.

Izvršni direktor je Andreas Santis, a ovlašćeni zastupnici Vilsa Lika i Mičel Bertram.

Riječ je, kako se navodi u planskom dokumentu, o neizgrađenom i infrastrukturno neopremljenom prostoru, koji se nalazi neposredno uz morsku obalu, ispod magistranog pravca Kotor-Bar i obuhvata zonu od nivoa mora do oko 50 metara nadmorske visine.

“Cilj izrade Urbanističkog projekta ‘Bijeli rt-Galije’ je da se kroz analizu planiranih sadržaja i shodno razvojnim potrebama ponude planska rješenja kojima bi se stvorili preduslovi za gradnju turističkog kompleksa visoke kategorije sa pratećim sadržajima, u skladu sa smjernicama i režimima zaštite datim u okviru Prostornog plana područja posebne namjene za obalno područje (PPPNOP)”, navodi se u dokumentu.

Ističe se da je Ministarstvu održivog razvoja i turizma zahtjev za izradu podnio Bay View Investments.

“U okviru Inicijative Bay View Investments iskazane su potrebe, želja i spremnost za izgradnjom ekskluzivnog turističkog kompleksa. Zainteresovani su da na toj lokaciji grade ekskluzivni turistički kompleks sa oko 40.000 kvadrata bruto građevinske površine, koji bi, osim sadržaja na kopnenom dijelu kao što su kondo hoteli, vile, apartmani i prateći sadržaji, imao i sadržaje u zoni morskog akvatorijuma, odnosno određene atraktivne ugostiteljske sadržaje u zoni morskog dobra i marinu. Analizom masterplana, u skladu sa analizom prirodnih uslova, karakteristika terena, analizom kontaktnih zona i primjenom smjernica PPPNOP, ocijenjeno je da se ne mogu u potpunosti stvoriti planski uslovi za prezentovane sadržaje, te je ponuđeno plansko rješenje koje je u skladu sa željenom namjenom (turizam – hotel i vile), ali uz korigovane kapacitete – planirana bruto građevinska površina je oko 30.000 kvadrata”, navodi se u planskom dokumentu.

Planski su tretirane dvije urbanističke parcele na kojjima je planiran turistički kompleks visokog standarda, minimum četiri zvjezdice.

Na prvoj urbanističkoj parceli čija je površina 25.197 kvadrata, planiran je hotel spratnosti prizemlje do maksimalne pet nadzemnih etaža. Hotel će zauzimati 7.560 kvadrata od ukupne parcele, a imaće 16 hiljada kvadrata bruto građevinske površine. Javni sadržaji su u prve dvije etaže, a smještajne jedinice – apartmani i soba na ostalim etažama.

“Osim ovih sadržaja, planirani su i sadržaji sporta i rekreacije, otvoreni sportski tereni, akva park – bazen, pješačke komunikacije, trgovi, otvoreni i zatvoreni bazeni, parkiranje u podzemnim etažama- garažama, recepcija, restorani, konferencijska sala, ekonomske prostorije i drugi neophodni sadržaji u skladu sa namjenom i vrstom objekata”, ističe se u dokumentu.

Na drugoj urbanističkoj parceli, čija je površina 30.617 kvadrata planirana je gradnja 35 vila čija će ukupna bruto građevinska površina biti nešto veća od 10 hiljada kvadrata, ostatak prstora je zelenilo. Ukupan broj ležaja u vilama je 97, a garantovano je 80 kvadrata zelenila po ležaju. Ukupan bvroj ležaja u hotelu i vilama je 297, maksimalno 317, što je 57 ležaja po hektaru.

“Zbog izuzetnih prirodnih vrijednosti planirati ekskluzivne, savremeno dizajnirane turističke objekte, koji svojom arhitekturom i kapacitetima neće opteretiti prostor. U dijelu dizajna i izgradnje, objekti treba da zadovolje kriterijume visokog standarda. Imajući u vidu karakter ambijenta, dizajn objekata podrazumijeva obezbjeđivanje kvalitetnih vizura na okolni prostor. Novi objekti treba da budu građeni sa elementima primorske arhitekture”, ističe se u dokumentu.

Izvor

Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button