Hronika

Josip Šimić Ekskluzivno! Dalida Burzić i inspektori MUP-a KS surađuju sa narkomafijom u montiranju optužnica i naručivanju likvidacija!

Osumnjičena BURZIĆ DALIDA, u svojstvu Glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, djelujući zajedno sa SELAK AMEROM I SULJO KLINOM u svojstvu inspektora MUP-a Kantona Sarajevo, te narkomanima i narkodilerima GLAVAŠ NEBOJŠOM, ŽIGOVIĆ ELDANOM, ADMIROM KADIĆEM ZV. GARO, izvjesnim COKOM i drugim – svi združeno i pojedinačno u skladu sa prihvaćenim zadacima i ulogama, udruženog i planiranog kriminalnog poduhvata, a radi sticanja i ostvarivanja protivpravih i protivzakonitih motiva i materijalnih i nematerijalnih interesa sebi i drugima, i to:

Pod tačkom 1

Osumnjičena BURZIĆ DALIDA u tačno neutvrđenom periodu, ali prije sedmoga mjeseca 2015. godine, organizovala, nadzirala, hijerarhijski strukturirala, upravljala i usmjeravala grupu za organizovani kriminal, djelujući zajedno u svojstvu više udruženih poznatih lica, i to, SELAK AMEROM, SULJO KLINOM, GLAVAŠ NEBOJŠOM, ŽIGOVIĆ ELDANOM, ADMIROM KADIĆEM, izvjesnim COKOM i drugima, a udruženih u grupu za organizovani kriminal, udruženih radi činjenja krivičnih djela, s ciljem, da nanesu drugome štetu, a sebi ishoduju korist, i to tako:

Loading...
ŠTO SU:

Združeno i pojedinačno, u skladu sa prihvaćenim zadacima i ulogama, udruženog i planiranog kriminalnog nezakonitog poduhvata, a radi sticanja i ostvarivanja protivpravnih materijalnih i nematerijalnih interesa, sebi i drugima, i to:

Osumnjičena BURZIĆ DALIDA, po naravi vrlo pokvarena, sujetna i osvetoljubiva, suočena sa argumentiranim kritikama oštećenog BALIJAGIĆ FARUKA, odvjetnika iz Tuzle, oštećenog krivičnim djelima i protivpravim radnjama BURZIĆ DALIDE i drugih, koji je istu javno u sudnicama i medijima kritikovao, da „reketari bivšeg premijera Kantona Sarajevo DINU KONAKOVIĆA, da amnestira pojedine kriminalce“, sa ciljem, da istog odvjetnika BALIJAGIĆ FARUKA ušutka, ukloni ili smakne sa društvene i političke scene, ista je postupajući kontinuirano s malicioznom namjerom i u namjeri i nikad bez namjere, u toku prijavljenog perioda, počev od sedmog mjeseca do devetog mjeseca 2015., godine, ali i nakon toga, nakon što je prethodno čvrsto odlučila, sa „dolus directus/direktnim umišljajem“, da BALIJAGIĆ FARUKA ukloni sa društvene i političke scene, ili eventualno, ukoliko montirana optužnica iste u odnosu prema BALIJAGIĆ FARUKU, koju je tada odlučila da realizira preko inspektora MUP-a KS i narkomana i narkodilera ne uspije, onda istog da, po svaku cijenu, a što je i vidljivo iz prisluškivanih razgovora, i to nadzor, tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i transportnih sredstava, koji se dovode u vezu sa istim, smakne, a radi sticanja drugih protivpravnih koristi i ostvarivanja drugih protivpravnih interesa, i to na način da su se dogovorili i usaglasili:

Pod tačkom 2

Nakon prethodnih potajnih dogovora u toku prijavljenog perioda, uz pomoć ostalih članova prijavljene kriminalne grupe koju čine najmanje gore imenovana prijavljena lica, a radi sticanja drugih protivpravnih koristi i ostvarivanja drugih protivpravnih interesa za ova prijavljena i njima interesno povezana lica, na način da su:

Nakon dogovorenih i usaglašenih kriminalnih stavova i kriminalnih planova, ali i nakon toga perioda, koje je DALIDA BURZIĆ prethodno preko pripadnika MUP-a KS SELAK AMERA i SULJE KLINO sklopila, a kasnije i realizirala sa narkomanima i narkodilerima ŽIGOVIĆ ELDANOM i GLAVAŠ NEBOJŠOM, a sve u vidu mita, a opet sve protivno pozitivnim zakonskim propisima, protivno Dejtonskom mirovnom sporazumu, protivno Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija u F BiH, protivno Ustavu BiH i Ustavu Federacije BiH, te Europskim konvencijama o pravima čovjeka, protivno Zakonu o Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, a koja prethodno gore imenovana lica su pristavši, da ispunjavaju naloge i upute BURZIĆ DALIDE postali pripadnici organizovane kriminalne grupe, na način da su:

Pod tačkom 3

Osumnjičena BURZIĆ DALIDA djelujući u svojstvu glavne tužiteljice Sarajevskog kantonalnog tužiteljstva zajedno sa ostalim članovima kriminalne grupe, koju čine najmanje: zamjenica Glavne kantonalne tužiteljice TOPALOVIĆ AIDA, inspektori MUP-a KS SELAK AMER, SULJO KLINO, narkomani i narkodileri GLAVAŠ NEBOJŠA, ŽIGOVIĆ ELDAN, ADMIR KADIĆ ZV. GARO – svi narkomani od ranije policiji poznati, pravosnažno presuđivani, višestruki povratnici u kaznenim djelima, dakle, za montiranu optužnicu odvjetniku BALIJAGIĆ FARUKU, sa ciljem da istog ukloni sa političke i društvene scene, ili u toku istrage, po prethodnom planu preko sarajevske narkomafije istog smakne, u slučaju da montiranje optužnice ne bude išlo po grotesknom scenariju, te eventualno, da montirana optužnica uspije, nakon toga organizira njegovo smaknuće u zatvoru, sa ciljem, kako ne bi mogao više govoriti o kriminalnim radnjama osumnjičene BURZIĆ DALIDE, ista je u cilju ostvarivanja takvih kriminalnih zadataka instalirala dvojicu narkomana i narkodilera GLAVAŠ NEBOJŠU I ŽIGOVIĆ ELDANA preko pripadnika MUP-a KS SELAK AMERA I SULJE KLINO, i to tako što su:

Po prethodnim instrukcijama DALIDE BURZIĆ, kao, kolovođe, ravnopravne organizatorice kriminalne grupe, datih instrukcija preko inspektora MUP-a KS SELAK AMERA I SULJE KLINO, i to narkomanima i narkodilerima GLAVAŠ NEBOJŠI I ŽIGOVIĆ ELDANU, isti u namjeri, da nanesu štetu odvjetniku BALIJAGIĆ FARUKU izvršili lažno prijavljivanje istog BALIJAGIĆ FARUKA, i to na način, da su: narkomani i narkodileri GLAVAŠ NEBOJŠA I ŽIGOVIĆ ELDAN, po prethodnom usaglašenom i dogovorenom kriminalnom planu, skovanog od strane BURZIĆ DALIDE, a na realizaciju povjeren inspektorima MUP-a KS SELAK AMERU I SULJI KLINO, te narkomanima i narkodilerima, lažno na Zapisnik o saslušanju svjedoka izjavili, da je „BALIJAGIĆ FARUK dvojicu narkomana i narkodilera GLAVAŠ NEBOJŠU I ŽIGOVIĆ ELDANA, koje je zastupao pred sudom, navodno poticao da rane i ubiju svoga šefa, poznatog osuđivanog narko dilera ADNANA MAGLIĆA, kojeg BALIJAGIĆ FARUK uopće i ne poznaje“, da bi nakon toga, ŽIGOVIĆ ELDAN rekao MAGLIĆ ADNANU, da ih je BALIJAGIĆ FARUK „unajmio, da ga likvidiraju“, što nema logike, a za ovakve uvjerljivo lažne iskaze, DALIDI BURZIĆ se stvorila prilika, da istog BALIJAGIĆ FARUKA uhiti, sa ciljem uklanjanja sa političke i društvene scene, te stoga, što se tiče samog prijavljivanja navodnog nepostojećeg krivičnog djela od strane ŽIGOVIĆ ELDANA I MAGLIĆ ADNANA, za navodno poticanje na ubojstvo i to, da ih je navodno BALIJAGIĆ FARUK poticao, da ŽIGOVIĆ ELDAN ubije svoga šefa MAGLIĆ ADNANA, a da je navodno poticanje ŽIGOVIĆ ELDANA nastalo 13. i 15. 06. 2015. godine, a da je isto prijavljeno tek 25. 06. 2015. godine u kasnim večernjim satima, dakle iza ponoći, te da su izjavu uzimali inspektori MUP-a KS SELAK AMER I SULJO KLINO, dok na dan 25. 06. 2015. godine inspektor KLINO SULJO uopće nije bio dežurni a što potvrđuje materijalna dokumentacija i to Rješenje MUP-a KS broj: UP-I-01/1-2-49-1253/17 od 27. 02. 2017. godine kojim se odobrava pristup informacijama, te se dostavljaju fotokopije akta Sektora kriminalističke policije broj: 02/-2-2-5-05-2-2730/17 od 23. 02. 2017. godine iz koje je jasno vidljivo da KLINO SULJO, inače inspektor MUP-a KS uopće nije bio dežurni na dan 25. 06. 2015. godine, iako je na izjavama ŽIGOVIĆ ELDANA I MAGLIĆ ADNANA isti evidentiran kao zapisničar.

Dakle, sama činjenica da KLINO SULJO uopće nije trebao biti na radnom mjestu, te da isti uopće nije evidentiran da je bio na dežurstvu 25. 06. 2015. godine potvrđuje da je riječ o privatnom aranžmanu.

pa je za realizaciju toga kriminalnog plana:

Pod tačkom 4

Za ovakvo što, DALIDA BURZIĆ, narkomanu i narkodileru ŽIGOVIĆ ELDANU obećala i dala u vidu mita novac preko inspektora SULJE KLINO, a što je i vidljivo iz prisluškivanih razgovora nadzor, tajno praćenje i tehničko snimanje od strane Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, snimljen dana 02. 07. 2015. godine, snimak CCR 005, nastao na Vracama.

Na snimku se jasno čuje da lažni svjedok ELDAN ŽIGOVIĆ ZV. EDO od inspektora MUP-a KS SULJE KLINO traži novac i da novac isti dobiva od inspektora MUP-a KS. Na glavnom pretresu svjedok ARIJANA SARAČEVIĆ BORČILO potvrdi, da su ovu posebnu istražnu radnju vršili SELAK AMER I SULJO KLINO, inspektori MUP-a KS, dok su na glavnom pretresu 08. 06. 2016. godine KLINO SULJO I SELAK AMER negirali, da su svjedoku ŽIGOVIĆ ELDANU davali bilo kakav novac, čime su inspektori počinili krivično djelo “Lažno svjedočenje” pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, jer ih upravo gore navedni snimak, koji je dobijen tajnim praćenjem i tehničkim snimanje razotkriva u ovom monstrouznom planu skovan od strane DALIDE BURZIĆ.

Pod tačkom 5

U odnosu na “Točku 4. i 5.”, za ovakvo što, DALIDA BURZIĆ, glavna tužiteljica Sarajevskog kantonalnog tužiteljstva je i drugome narkomanu i narkodileru GLAVAŠ NEBOJŠI u vidu mita, obećala odlaganje kazne zatvora od dvije godine, i to 4 puta po 2 mjeseca i to obećanje i ispunila, te nakon prethodno potajnih dogovora u toku prijavljenog perioda, a kako GLAVAŠ NEBOJŠA ne bi otišao na izdržavanje kazne, po prethodnom planu BURZIĆ DALIDE, inspektor MUP-a KS SULJO KLINO poziva GLAVAŠ NEBOJŠU, i to:

Razgovor označen kao Rijeka 05 između broj 066/312-827 kojeg koristi Glavaš Nebojša i broja 061/228-159 kojeg koristi Klino Suljo od dana 24. 08. 2015. godine označen brojem 241 uspostavljen u 15,02 sati, a iz kojeg razgovora proizlazi, da su se inspektori MUP-a KS založili, da odvedu GLAVAŠ NEBOJŠU na Psihijatriju KS, da mu se lažnim nalazom odgodi kazna izvršenja zatvora.

Na glavnom pretresu svjedoci SELAK AMER I SULJO KLINO, kao inspektori MUP-a KS na pretresu održanom dana 08. 06. 2016. godine su izričito negirali, da su učestvovali u odlaganju kazne zatvora GLAVAŠ NEBOJŠE, a što upravo gore presretnuti razgovor dokazuje suprotno, te da je GLAVAŠ NEBOJŠU osobno inspektor SELAK AMER vodio na Jagomir. Da je inspektor SELAK AMER lagao sudsko vijeće na pretresu održanom 08. 06. 2016. godine dokazuje upravo gore presretnuti razgovor, pa su:

SELAK AMER I SULJO KLINO – zajedno, kao inspektori MUP-a KS, tijekom glavne rasprave u kaznenom predmetu protiv BALIJAGIĆ FARUKA I ADE, a nakon što je prethodno nanijeta nesaglediva šteta istima po lažnim prijavljivanjima od strane narkomana i narkodilera, čiji su iskazi doveli do uhićenja i pritvaranja oštećenih, a nakon što su inspektori MUP-a KS od strane Suda prethodno upozoreni, da su dužni iznositi istinu i da je lažno svjedočenje kazneno djelo, svjesno su neistinito pred sudom iskazali, da nisu ni na koji način učestvovali u davanju novca i odlaganju kazne izvršenja zatvora narkomanima i narkodilerima GLAVAŠ NEBOJŠI I ŽIGOVIĆ ELDANU, znajući prethodno, iako upozoreni od strane Suda, da je lažno svjedočenje pred sudom kazneno djelo, kažnjivo od 1 do 10 godina zatvora shodno članu 348. stav 3. i 4. KZ F BiH, isti, postupali u namjeri da, lažima prikriju svoje tragove krivičnih djela, znajući prethodno da, svaka laž, odnosno izjava protivna istini, a kad je izrečena pred Sudom zadobiva osobitu težinu, te da pred Sudom ona biva lažnim svjedočanstvom, a kad je izrečena pod prisegom, to je krivokletstvo, te da, takvi postupci pridonose ili osudi nevina čovjeka, ili opravdanju krivaca, ili povećanju kazne optuženih i teško škode vršenju pravde i pravičnosti osude izrečene od sudaca, te da su postupali u namjeri, da održe sud u zabludi.

Obzirom, da iz gore navedenog snimka proizilazi, da je DALIDA BURZIĆ osigurala davanje novca ŽIGOVIĆ ELDANU preko inspektora MUP-a KS KLINO SULJE u sticaju sa krivičnim djelom “Podstrekivanje na krivično djelo”, a sve u svezi sa krivičnom djelom “Lažno prijavljivanje” od strane ŽIGOVIĆ ELDANA i to FARUKA BALIJAGIĆA, koje je rezultiralo njegovim hapšenjem na osnovu Lažnog prijavljivanja.

U zamjenu za “Lažno prijavljivanje” odvjetnika FARUKA BALIJAGIĆA, obećanje je ispunjeno i drugom narkomanu i narkodileru NEBOJŠI GLAVAŠU, da neće otići na izdržavanje kazne zatvora.

Pod tačkom 6

U radnjama opisanim u “Točki 5.” u odnosu na “Točku 6.”, inspektor MUP-a KS SELAK AMER – sam, za produženo krivično djelo “Lažno svjedočenje” na Kantonalnom sudu u Sarajevu i to na način, da je ponovno: dana 29. 06. 2018. godine na Kantonalnom sudu u Sarajevo, pozvan kao svjedok Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, prethodno od strane Suda opet, kao i ranije upozoren, da je dužan iskazivati istinu i samo istinu, i da ništa ne smije prešutjeti od onoga što mu je poznato, isti je, postupajući u namjeri, da održi sud u zabludi i teško naškodi vršenju pravde i pravičnosti sudaca u krivičnom predmetu protiv BALIJAGIĆ ADE, na upit odvjetnice BELME BALIJAGIĆ DŽUHO, “da li mu je poznato, da je GLAVAŠ NEBOJŠA osuđivano lice”, pa je SELAK AMER na upit odvjetnice negirao, da je GLAVAŠ NEBOJŠA osuđivano lice, znajući prethodno da nudi neistinit odgovor, i to sve do momenta, dok ga odvjetnica BALIJAGIĆ DŽUHO BELMA nije suočila sa službenom zabilješkom koju je isti SELAK AMER i sačinio, a iz koje je vidljivo, da je GLAVAŠ NEBOJŠA uvjetovao inspektora SELAK AMERA, da će svjedočiti lažno protiv BALIJAGIĆ FARUKA I ADE, ukoliko mu se bude odložila kazna zatvora, čime je SELAK AMER, na nesumnjiv način iskazao upornost i odlučnost u vršenju krivičnih djela, i to Lažno svjedočenje!

Pod tačkom 7

Razgovor označen kao RIJEKA 05 između broj 066/312-827 kojeg koristi Glavaš Nebojša i broja 061/228-159 kojeg koristi Klino Suljo od dana 06. 08. 2015. godine označen brojem 147 uspostavljen u 23:51 sati, a iz kojeg razgovora se jasno da čuti, da inspektor MUP-a KS SULJO KLINO govori GLAVAŠ NEBOJŠI, da se u „pogledu odlaganja izvršenja kazne zatvora ništa ne sikira jer je to ONA uzela u zadatak“. „ONA“ je DALIDA BURZIĆ, koja je imala razloga za ovakvu montažu advokatu BALIJAGIĆ FARUKU, jer ju je isti prije montiranog uhićenja prozivao, da „reketari DINU KONAKOVIĆA, te da amnestira pojedine kriminalce i tako pravi svoju ličnu vojsku“, što je i vidljivo iz prisluškivanih razgovora.

Da je GLAVAŠ NEBOJŠI obećanje ispunjeno dato od strane BURZIĆ DALIDE, da neće ići na izdržavanje kazne zatvora, ako bude lažno prijavio i lažno svjedočio protiv odvjetnika BALIJAGIĆ FARUKA, a koje obećanje je ista dala i realizirala preko inspektora MUP-a KS SULJE KLINO, potvrđuje i razgovor označen kao RIJEKA 06 između brojeva 066/180-689 kojeg koristi GLAVAŠ NEBOJŠA i broja 033/286-866 kojeg koristi KLINO SULJO a inače broj MUP-a KS od dana 07. 08. 2015. godine označen brojem 1217 uspostavljen u 13,38 sati, iz kojeg razgovora se jasno vidi, kako SULJO KLINO opet „tješi“ GLAVAŠ NEBOJŠU, a da GLAVAŠ NEBOJŠA i ne zna zapravo, koju mu je bolest napisao DALIDIN vještak dr. OMER ĆEMALOVIĆ, kako ne bi otišao na izdržavanje kazne zatvora, te isti dobiva potvrdu od SULJE KLINO, da sigurno neće ići na izdržavanje kazne zatvora!

Te s tim u vezi, imajući u vidu prethodno izneseno, da su pripadnici organizovane kriminalne grupe uvjerljivo svi lagali na sudu, u Dejtonskom mirovnom sporazumu i našoj policijskoj praksi nije zabilježen slučaj, da inspektori MUP-a KS jednom svjedoku daju novac, a da drugoga vode na Psihijatriju KS na odlaganje kazne zatvora, a sve u vidu mita., Prema članu 31. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija F BiH, daje se mogućnost, da tužitelj zatraži odlaganje izvršenja kazne zatvora, naime „ONA“ – DALIDA BURZIĆ se zauzela za odlaganje kazne zatvora narkomanu i narkodileru NEBOJŠI GLAVAŠU, ali ne sukladno odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, nego na način, da lažnim nalazom dr. ĆEMALOVIĆ OMERA, neuropsihijatra, preko predsjednice Suda izdejstvuje odlaganje izvršenja kazne zatvora, a koju protivpravnu i protivzakonitu radnju je BURZIĆ DALIDA i realizirala preko inspektora MUP-a KS SELAK AMERA I SULJE KLINO uz pomoć dr. ĆEMALOVIĆ OMERA. Kakva smo mi to država, kad se tužitelji i policija bore, da narkoman i narkodiler ne ode u zatvor!?

Pod tačkom 8

Nakon osmišljenog plana od strane BURZIĆ DALIDE, te datih i ispunjenih obećanja narkomanima i narkodilerima GLAVAŠ NEBOJŠI I ŽIGOVIĆ ELDANU u vidu mita preko inspektora MUP-a KS SELAK AMERA I SULJE KLINO (davanje novca i odlaganje kazne zatvora), krenulo se u realizaciju montiranog uhićenja odvjetnika BALIJAGIĆ FARUKA, koji je u sudnicama i medijima javno kritikovao BURZIĆ DALIDU da je povezana sa narkomafijom, i to na način da su:

Združeno i pojedinačno u skladu sa primljenim darovima i ispunjenim obećanjima u vidu mita, ali i prihvaćenim zadacima i ulogama, udruženog i planiranog kriminalnog poduhvata, poduzimali protivpravne i protiv zakonite radnje u namjeri, da nanesu štetu BALIJAGIĆ FARUKU, pa su se, po prethodnom dogovoru, udruženih u grupu za organizovani kriminal, potajno sastajali, dogovarali i saglasili, i to: SELAK AMER, SULJO KLINO, ŽIGOVIĆ ELDAN, GLAVAŠ NEBOJŠA I ADMIR KADIĆ ZV. GARO, da sprovedu plan BURZIĆ DALIDE, i to na način, koju će priču plasirati BALIJAGIĆ FARUKU, a koja priča je opisana pod „Tačkom 3.“, ili bilo što istom podmetnuti, kako bi se na bilo koji način izvrgnuo kaznenoj odgovornosti, dok GLAVAŠ NEBOJŠA priopćava SULJI KLINO, da „ima strašan plan“, a što proizlazi iz neoborivog dokaza, i to snimka:

označen kao Rijeka 05 između broj 066/312-827 kojeg koristi GLAVAŠ NEBOJŠA i broja 061/228-169 kojeg koristi KLINO SULJO od dana 26.08.2015.godine označen brojem 265 uspostavljen u 13,38 sati iz kojeg nedvojbeno proizlazi, da se imenovana lica u ovome razgovoru dogovaraju, koju će priču plasirati BALIJAGIĆ FARUKU ili bilo što podmetnuti, kako bi se na bilo koji način isti izvrgnuo kaznenoj odgovornosti, dok iz ovoga razgovora proizlazi, da je drugi inspektor MUP-a KS SELAK AMER u cilju ostvarivanja ove protivpravne radnje otišao do narkodilera ADMIRA KADIĆA sina Mevludina Kadića najvećeg kamatara u ex. Jugoslaviji na način, da se dogovore, kako i šta dalje. Lažnu priču su plasirali, i to da je navodno BALIJAGIĆ FARUK poticao ŽIGOVIĆ ELDANA da ubije MAGLIĆ ADNANA. Vidite li kako se montira?!

Pod tačkom 9

Organizovana kriminalna grupa, koju čine prethodno prijavljena i za krivična djela osnovano sumnjiva lica, je, u slučaju, da montirana optužnica BALIJAGIĆ FARUKU ne uspije, postupala u namjeri, da istog BALIJAGIĆ FARUKA u toku nezakonite istrage, po dopuštenju BURZIĆ DALIDE, po svaku cijenu smakne, a što proizlazi i neoborivih dokaza, nadzor, tajno praćenje i tehičko snimanje od strane OSA-e BiH, a da su za taj zadatak bili upravo zaduženi narkomani i narkodileri GLAVAŠ NEBOJŠA I ŽIGOVIĆ ELDAN, i to na način da su:

Prethodno upoznati, da odvjetnik BALIJAGIĆ FARUK „trese u državi, kako svojim položajem, tako i znanjem“, nesigurni, da li će montirani plan uhićenja istog uspjeti, narkoman i narkodiler ŽIGOVIĆ ELDAN, „ključni“ kvazi svjedok BURZIĆ DALIDE, uspostavlja kontakt sa izvjesnim COKOM, na način dogovaranja, da „BALIJAGIĆ FARUK, ima završiti na groblju Bare, gore među kipovima“, a što nedvojbeno proizlazi iz prisluškivanog razgovora označen, kao RIJEKA 01, uspostavljen u 14,30 minuta,

dok iz razgovora, označenog kao 15448, RIJEKA 2, uspostavljenog 03. 09. 2015. godine u 16:23 sata, između brojeva telefona, i to: 061-148-892, koji koristi N. N., i broja telefona: 066-947-222, kojeg je koristio GLAVAŠ NEBOJŠA, prema kojemu razgovoru, je upravo glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo DALIDA BURZIĆ unajmila narkomana i narko dilera NEBOJŠU GLAVAŠA, za neke veoma prljave stvari, da „nekoga“ likvidira, a da mu je zauzvart obećala, da neće ići u zatvor i svašta nešta.

Pod tačkom 10

Nakon uspješne spletke i podmetanja dokaza, za samo tri mjeseca, i to 15.9.2015. godine, uslijedilo je montirano uhićenje odvjetnika BALIJAGIĆ FARUKA I ADE, a nakon uhićenja, BALIJAGIĆ FARUKA uslijedilo je potom protustavno određivanje pritvora istima, a čiju protustavnost je i utvrdio Ustavni sud BiH u svojoj apelciji, broj: AP-4531/15 od 08.12. 2015. godine, na način, da je ustvrdio, da je sudski proces i određivanje pritvora istima „iluzorno“, pa je BURZIĆ DALIDA, neizvršivši odluku Ustavnog suda BiH, postupala u namjeri, da istog BALIJAGIĆ FARUKA po svim preduzetim protivpravnim radnjama uhiti i organizuje njegovo smaknuće u zatvoru, i to na način, da je mjesec dana po protustavnom pritvaranju BALIJAGIĆ FARUKA, preko suca JASENKA RUŽIĆA ishodovala ignoriranje zahtjeva liječnika, da se BALIJAGIĆ FARUK hitno prebaci na KCUS radi operacije srca, pa je postupala u namjeri, da istom onemogući liječenje, te da isti u zatvoru od srčanih tegoba premine, dok je navedeno odobrenje sudac tek potpisao na zahtjev Ombudsmena, a što sve proizlazi iz dokaza prikupljenih u istrazi Tužilaštva BiH.

DALIDA BURZIĆ iako prethodno sa svim radnjama narkomana i narkodilera i inspektora MUP-a KS je upoznata, njihovim lažima na sudu, podmetanjima, kriminalnim dogovaranjima za likvidaciju BALIJAGIĆ FARUKA, nikada nikoga nije procesuirala, što znači, da su isti djelovali isključivo po njezinim uputama, dok je o svemu ovome slučaju prije dve sedmice i MEMIĆ MURIZ na skupu „Pravda za Dženana“ pred svim kamerama u odnosu na montiranu optužnicu BALIJAGIĆ FARUKU osvrnuo!

Dana 29. 03. 2017. godine neoborive materijalne dokaze, i to prisluškivane razgovore od strane OSA-e BiH, policijske materijalne dokaze, iskaze svjedoka, koji ukazuju na radnje protivne zakonu, a koji iskazi i dokazi su logični, ubjedljivi i u tom dijelu se sa prijavom podudaraju, jedni drugog dopunjuju, nadovezuju se i uklapaju u cjelokupnu kronologiju događaja, a koji događaj ozbiljno inkriminiše rad BURZIĆ DALIDE i dr., i istu u sigurnu vezu sa organizovanim kriminalom, svi – iskazi i dokazi prethodno u kuvertu A4 formata stavljeni, na protokol Tužiteljstva Bosne i Hercegovine predani, označeni pod VRLO TAJNO, naslovljene na ruke GORDANE TADIĆ, glavne tužiteljice Bosne i Hercegovine;

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, i to OZRENKA NEŠKOVIĆ, zamjenica Glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine i aktuelni šef Posebnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala, privrednog kriminala i korupcije Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, primjer kakav tužitelj u svome ponašanju i djelovanju treba biti, tužiteljica, koja svojim djelovanjem afirmira Kodeks tužiteljske etike, tužiteljica, koja je imala namjeru optužiti MILORADA DODIKA, predsjednika Republike Srpske, u odnosu na radnje opisane po svim točkama, formira i otvori krivični predmet, broj: T20 0 KT 0014035 17, protiv BURZIĆ DALIDE I DR.

Izvor
Josip Šimić / SarajevoGrad.BA
Ključne riječi
Loading...
Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Close
Close

Blokiranje reklama

Molimo Vas da nas podržite tako što ćete isključiti blokiranje reklama. Nakon isključenja, ponovo učitajte ovu stranicu (Reload). Hvala!